• 01.11

  Flemings rutnät och malmarnas planering

  tanel / Write first comment

  På 1630- till 1640-talen utvecklades under amiralen och överståthållaren Clas Larsson Fleming de första regleringarna på Norr- och Södermalm, allt under överinseende av hans chef Axel Oxenstierna. Idéerna kom från renässansen, det skulle vara regelbundna och rätvinkliga rutnät av gator och kvarter, där huvudgatornas riktning visade mot Slottet.
 • 24.10

  Stockholm på andra språk

  tanel / Comments (1)

  Redan vid tillkomsten av de "stadsgrundande" dokumenten, inflyttade många från den östra sidan av Bottenviken, och det finskspråkiga namnet kom att bli Tukholma. De talrika tyska invandrarna behöll däremot namnet Stockholm.